f
n
m
e


 
Usi deschise pentru femei

Organizarea unui sondaj de opinie, menit să facă o radiografie a implementării principiului egalitătii de sanse pentru femei si bărbati, cu scopul de a obtine informatii cu privire la conditiile de muncă, în general, si a deficitului de reprezentare a femeilor în luarea deciziilor.
Realizarea chestionarului "Usi deschise pentru femei" are scopul de a găsi modalităti concrete care să vizeze:
- obstacolele pe care le intampină femeile;
- motivele lipsei de coeziune a femeilor din F.N.M.E.;
- strategii de imbunătătire a participarii femeilor în luarea deciziilor;
- promovarea si participarea echilibrată a femeilor si bărbatilor la conducere si la adoptarea deciziilor;
- nominalizarea membrilor si/sau participantilor în orice consiliu, grup de experti si alte structuri lucrative manageriale si/sau de consultantă pe baza principiului participării echilibrate;
- pentru realizarea în fapt a egalitătii de sanse si tratament între femei si bărbati, trebuie asigurată reprezentarea echitabilă si echilibrată a femeilor si bărbatilor la toate nivelurile decizionale;
- obligatia prevederii în statutele si regulamentele interne a actiunilor pozitive în favoarea femeilor subreprezentate la nivel de decizie;
- elaborarea semestrială a planurilor de actiune pentru aplicarea prevederilor legale privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati atât în politicile interne de gestionare a resurselor umane, cât si în politicile, programele si proiectele specifice domeniului de activitate;
- raportarea anuală la Comisia de femei a stadiul privind reprezentarea femeilor si bărbatilor la nivel decizional, precum si măsurile propuse si realizate pentru îmbunătătirea situatiilor care nu respectă principiul reprezentării paritare.