f
n
m
e


 
Diseminarea informatiilor

În cadrul obiectivului "Diseminarea informatiilor /imagine" pentru o mai bună informare si comunicare s-a realizat constructia paginii web a Comisiei de Femei pe site-ul FNME care sa cuprindă informatii referitoare la activitatea specifică, structura organizatorică, regulamente si campanii.
Informarea tuturor femeilor prin distribuirea de materiale informative: fluturasi, fly-ere, afise si pliante de informare cu privire la drepturile lor.