f
n
m
e


 
"Egalitatea de sanse intre femei si barbati pe piata muncii, reconcilierea vietii profesionale cu cea de familie, negocieri colective si implementarea in politici", Seminar International Madrid

SEMINAR INTERNA?IONAL
EGALITATEA DE ?ANSE INTRE FEMEI ?I B?RBA?I PE PIA?A MUNCII,
RECONCILIEREA VIE?II PROFESIONALE CU CEA DE FAMILIE,
NEGOCIERI COLECTIVE ?I IMPLEMENTAREA ÎN POLITICI
14 – 16 decembrie 2009, Madrid


In perioada 14 – 16 decembrie 2009, am participat la seminarul international „Egalitatea de sanse intre femei si barbati pe piata muncii, reconcilierea vietii profesionale cu cea de familie, negocieri colective si implementarea in politici”.
Seminarul, a fost organizat cu sprijinul UE (Uniunii Europeane), EZA (Centrului European pentru Problemele Muncitorilor) si USO (Uniunea Sindicatului Obrera Spania) fiind o excelenta ocazie de a face schimb de experienta cu privire la masurile care trebuie luate pentru a depasi situatiile de inegalitate intre barbati si femei. De asemenea, seminarul si-a propus sa gaseasca metode prin care politicile de implementare a oportunitatilor egale intre femei si barbati si echilibrul familie – slujba sa fie avansate in negocierile colective si dialogul social. Examinarea posibilitatilor oferite de negocierile colective si implementarea standardelor in companii, in particular accentuarea rolului legislatiei despre egalitate au fost puncte importante in agenda de lucru.
Seminarele EZA privitoare la egalitatea de gen din 2008 - 2009 au fost integrate intr-un proiect care au vizat urmatoarele obiective:
- de a aduce o contributie semnificativa pentru atingerea tintei definite de Consiliul de la Lisabona, pentru participarea femeilor in viata economica, sociala, culturala si civila;
- sa dea competente specifice si metode specifice de punere in practica a politicii egalitatii de gen;
- cunostinte de legislatie comunitara si nationala;
- analiza structurata pe gen a pietei muncii si contextul organizational;
- valorizarea diferentelor, concilierea familiei cu viata profesionala, definirea rolului familial pentru barbati si femei;
Rezultatele seminarelor:
Rezultatele asteptate de la seminare au fost implicarea partilor care se ocupa cu egalitatea de gen si a publicului care poate sa disemineze problemele legate de oportunitatile egale in diferite tari europene.
Obiectivele egalitatii nu pot fi atinse fara angajamentul tuturor partilor de a mentine si a suporta actiunile lor in promovarea egalitatii de gen. Partenerii sociali la nivel european lucreaza pentru a implementa actiuni care vizeaza egalitatea de gen.
Organizatiile reprezentand societatea civila trebuie sa mentina dialog activ si sa desfasoare actiuni pozitive.
Din rapoartele expertilor nationali si europeni care au participat la seminarii rezultatele au fost:
- Informatie - informatii pentru a avea un cadru de lucru local, national si european pentru egalitatea de gen;
- Pregatire - prin cunoasterea noilor oportunitati, strategii si competente;
- Schimburi de cele mai bune practici - cunoasterea activitatilor, rezultatelor obtinute prin programe locale, nationale si europene care au avut rezultate bune in egalitatea de gen;
- Plan de actiune - pentru a disemina rezultatele la nivel local, national si european, pentru dezvoltarea viitoare a egalitatii de gen;
- Evaluarea - pentru a fi in stare sa masoare intr-o maniera calitativa si cantitativa rezultatele seminariilor.
Cadrul social si politic
Uniunea Europeana face actiuni de peste de 50 de ani pentru a apara principiul oportunitatii egale pentru toti si pentru a combate discriminarea. UE a dat dispozitii menite sa asigure egalitatea, in special in piata muncii, educatiei, formare, securitate sociala si a permis, daca a fost necesar, adoptarea conceptului de discriminare pozitiva care da prioritate femeilor in locul barbatilor in sectoare unde ele au mai mari dificultati de afirmare.
Comisiile se asigura ca legislatia UE este transpusa si aplicata corect cu sprijinul Organismelor nationale responsabile pentru egalitatea intre barbati si femei.
50 de ani de politica a Comunitatii promovand egalitatea au dus la imbunatatirea situatiei pentru femei. Oricum, inegalitatea persista intr-un numar de domenii si se dezvolta in particular in contextul globalizarii si a schimbarilor demografice, care au creat noi provocari la care trebuie facut fata pentru a atinge egalitatea de gen.
Pentru a dezvolta atingerea egalitatii de gen, Comisia Europeana a sugerat o Foaie de parcurs pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati. Foaia este o cale strategica pentru atingerea egalitatii de gen, organizata in 6 arii de prioritati pentru politicile de gen in perioada 2006 – 2010. Foaia a solicitat statele membre sa ia in considerare egalitatea si sa sprijine obiectivele pe care le promoveaza in cele 6 arii si care se refera la:
- Independenta economica egala pentru femei si barbati
- Reconcilierea vietii private si profesionale
- Egalitatea reprezentarii in luarea deciziilor
- Eradicarea tuturor formelor de violenta legate de egalitatea de gen
- Eliminarea stereotipurilor de gen
- Promovarea egalitatii de gen in politicile externe si de dezvoltare.
Foaia de parcurs asigura un cadru de lucru ambitios pentru promovarea egalitatii de gen in toate politicile si activitatile sindicale si a ajutat la asigurarea coerentei si vizibilitatii in actiunile luate de Comisia Europeana. De asemenea asigura un reper pentru statele membre, care au dezvoltat propria munca in relatiile cu obiectivele comune definite de foaie.
Au fost facute progrese semnificative si au fost luate in considerare in special obiectivele de egalitate in toate politicile inregistrate in Foaie.
Monitorizarea Foii este foarte importanta si chiar daca s-au facut progrese in aproape toate actiunile, oricum se subliniaza necesitatea continuarii procesului pana in 2010.
O dificultatea particulara intalnita in implementarea politicilor de egalitate este aceea de a avea o viziune clara asupra provocarilor care apar. Gradul de constientizare la provocarile politice despre obiectivele egalitatii trebuie sa fie intarite ceea ce necesita o vointa politica puternica. In 2010 Comisia Europeana va evalua rezultatele obtinute si va pregati o strategie pentru noua Foaie.
Prin urmare legislatia la nivel national si comunitar a atins progrese enorme in ultima decada asigurand un set satisfacator de ustensile legale si referinte care garanteaza protectie impotriva discriminarii. Dar cerintele de astazi sunt de a transpune aceste reguli si legi in practica zilnica.
Nediscriminarea si oportunitatile egale trebuie sa existe la nivel local, de companie si a relatiilor intre indivizi. Uneori, exista deficiente in implementarea legislatiei in practica zilnica privind oportunitatile egale, in special in promovarea femeilor in pozitii manageriale, echilibrarea vietii profesionale cu cea de familie si diferentele intre salariile barbatilor si femeilor care continua sa existe.
- Oportunitatile egale efective depind de implicarea puternica a tuturor jucatorilor. Este important ca mai multe femei sunt increzatoare in sine si se ridica pentru a-si cere drepturile.
- Rolul femeilor in dialogul social este de o importanta primordiala, sindicatele avand, de asemenea, un rol important. Mai mult, intr-o societate bazata pe educatie, scolile si profesorii joaca un rol important in schimbarea mentalitatii tinerilor, pentru a invata cum sa diferentieze stereotipurile de gen in imagini si literatura pentru copii.
- Seminarii individuale
- Toate seminariile EZA au avut o tematica transversala in egalitatea de gen: egalitate in participare, plata corespunzatoare, reconciliere intre munca si viata familiala pentru barbati si femei. Scopul a fost eliminarea tuturor barierelor invizibile care le impiedica pe femei, imigrante, persoane cu dizabilitati, batrani de a avea acelasi sanse. Mai mult seminariile si-au propus sa promoveze o cultura privind oportunitatile egale, cu respect pentru diferentele de gen si sa valorizeze slujbele pentru femei si participarea lor la viata sociala, culturala, stiintifica in toate domeniile.
Concluzii seminare
In toate seminarele concluzia a fost aceea ca, in ciuda tuturor realizarilor, femeile sunt inca desconsiderate pe piata muncii (rata europeana de angajare: 72% barbati si 57,2% femei) si salariul lor este mai mic decat salariul barbatilor: diferenta de plata in Europa este de 15%. Mai mult femeile sunt slab reprezentate in pozitiile de conducere. Asta inseamna ca in anii trecuti nu s-au facut mari progrese. Nu s-au facut eforturi impresionante pentru a reduce diferenta de plata intre femei si barbati cu calificare comparabila facand aceeasi slujba. Mai mult, rapoartele arata ca diferenta de plata intre genuri se largeste cu varsta in toata tarile.
Noile realitati sociale necesita noi raspunsuri. Schimbarea este rapida si politicile necesita un raspuns flexibil si inovator provocarilor globalizarii, a avansarii tehnologice si cresterii demografice. Astfel dialogul social european continua sa aiba un rol important in luarea stabilirea politicilor UE.
Propuneri pentru actiuni posibile:
- Incurajarea si participarea in campanii de informare despre contextul legal european si international care trebuie transpus in legislatia nationala;
- Participarea la initiativele existente pentru a creste implicarea sindicatelor in luarea deciziilor privind oportunitati egale;
- Dezvoltarea strategiilor la nivel sindical pentru a incuraja profesorii sa elimine orice fel de discriminare conceptuala si stereotipurile sociale de discriminare in toate programele educationale;
- Implicarea profesorilor la toate nivelele pentru a-i face mai sensibili la o cultura a diversitatii de gen oferindu-le posibilitatea sa recunoasca stereotipuri in imagini, simboluri in literatura pentru copii si limbaj;
- Oferirea profesorilor a unui ghid care sa decodifice stereotipurile de gen;
- Crearea de conditii optime in cadrul de munca pentru o mai buna reconciliere intre viata de munca si familie atat pentru femei cat si pentru barbati pentru a sprijini o politica familiala efectiva si pozitiva;
- Organizarea de cursuri de pregatire privind reconcilierea intre viata profesionala si cea familiala;
- Eliminarea barierelor culturale in piata muncii pentru a evita segregarea orizontala si verticala a angajarii.

Concluzii seminarului „Egalitatea de sanse intre femei si barbati pe piata muncii, reconcilierea vietii profesionale cu cea de familie: negocieri colective si implementarea in politici; 14 – 16 decembrie 2009, Madrid

Legislatia in domeniul politicilor familiale trebuie sa ocupe un loc central in preocuparile legislativului astfel incat sa fie gasite si implementate solutii la problema concilierii vietii de familie cu cea profesionala.
Imbunatatirea situatiei femeilor din Europa, propuneri:
- Semnalarea problemelor, ca si chestiune generala.
- Solicitarea la Comisia Europeana ca aspectele legate de diferentele de gen sa fie incluse in programele de educatie derulate la nivelul Uniunii Europene.
- Cresterea resurselor bugetare necesare ameliorarii conditiilor economice si sociale ale femeii, si implicit, ale familiei.
- Dezvoltarea unor servicii de ingrijire abordabile financiar, accesibile si de calitate, pentru copii si pentru alte persoane aflate in intretinere, va permite mai multor femei sa intre si sa se mentina pe piata muncii si va facilita echilibrul intre viata profesionala si cea familiala pentru femei si barbati deopotriva.
- negocieri initiate de partenerii sociali pentru a incheia un acord privind alte concedii din motive familiale;
- Potentialul oferit de fondurile structurale in privinta finantarii unor servicii de calitate ar trebui sa fie utilizat in intregime.
- Politicile de reconciliere trebuie sa incurajeze optiunile personale ale femeilor si barbatilor in ceea ce priveste formulele de lucru si de concedii flexibile. Masuri precum concediul de paternitate pot incuraja barbatii sa imparta in mod echitabil cu femeile responsabilitatile parentale, precum si alte responsabilitati de ingrijire.
- Politicile de reconciliere trebuie sa fie puse in aplicare la toate nivelurile la locul de munca, astfel incat utilizarea mai echitabila a timpului femeilor si barbatilor sa devina permanenta, iar atitudinile fata de nevoia femeilor si barbatilor de a realiza un echilibru intre viata profesionala si cea familiala sa fie mai bine adaptate.
- Imbunatatirea constientizarii si a intelegerii egalitatii de sanse intre femei si barbati.
- Combaterea stereotipurilor pentru a permite femeilor si barbatilor sa isi utilizeze intregul potential.
- Mijloacele de informare in masa, inclusiv industria publicitatii, ar trebui incurajate sa transmita imagini si continut lipsit de stereotipuri, in special cu privire la femeile din posturile decizionale.
- Promovarea participarii egale a femeilor si barbatilor la functiile decizionale.
- Schimbul de bune practici.
In ciuda legilor care prevad egalitatea de sanse intre femei si barbati, realitatea ne arata ca procesul de implementare este unul foarte greoi, iar femeile intampina dificultati in ceea ce priveste locurile de munca, remuneratia si prezenta in structurile de decizie. Dezvoltarea durabila nu poate fi realizata fara reconsiderarea rolului femeilor in economie, societate, politica, protectia mediului si familie. Egalitatea de sanse fiind in primul rand o problema de stereotipuri si educatie. Continuarea eforturilor referitoare la indeplinirea obiectivelor de la Barcelona privind structurile de ingrijire a copiilor si dezvoltarea altor servicii de facilitare a realizarii unui echilibru intre viata profesionala si cea de familie atat a femeilor, cat si a barbatilor.
Dogaru Manuela
Presedinta Comisia de Femei F.N.M.E.