f
n
m
e


 
Congresul al V-lea al FNME

In perioada 8 - 11 aprilie 2010, a avut loc, la Herculane, cel de-al V-lea Congres al FNME.
Evenimentul a debutat prin cuvintul de deschidere al presedintelui FNME, domnul Condescu Marin, urmat de cuvintul invitatilor, prezentarea raportului de activitate al federatiei 2006 - 2010, prezentarea modificarilor de statut si aprobarea noului statut, prezentarea candidatilor Biroului Executiv si alegerea Biroului Executiv. In cadrul lucrarilor a fost prezentata noua strategie de securitate energetica si politica energetica.
Ziua a doua a fost dedicata sarbatoririi a 20 de ani de activitate in folosul salariatilor. Evenimentul intitulat „Punte peste timp 1990 - 2010” a reunit pe fostii si actualii membrii de sindicat iminindu-se diplome si insemne ale FNME.
In cadrul Congresului a avut loc si seminarul Comisie de Femei „Sindicate pentru Femei, Femei pentru Sindicate”.
Seminarul a reunit invitati speciali, membrele Comisie de Femei si lideri de sindicat.
In calitate de invitati speciali la lucrarile seminarului au participat:
- domnul Bogdan Iuliu Hossu, presedinte CNS „Cartel ALFA”.
- doamna Maria Mota, presedinte Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati (ANES).
- doamna Andra Croitoru, Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati (ANES).
- domnul Romulus Nita, vicepresedinte CNS "Cartel ALFA”.
- domnul Constantin Severus Militaru, deputat, Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati din Camera Deputatilor.
- domnul Ion Ruset, senator, primvicepresedinte FNME.
- domnul Gheorghe Etagan, secretarul general al USMO.
Discursurile tinute in cadrul seminarului au cuprins mai multe aspecte ale principiului egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii.
Domnul Hossu a aratat ca este necesar pentru combatarea stereotipurilor de gen ca educatia sa inceapa in scoala prin lansarea de campanii de sensibilizare, de informare si introducerea educatiei de gen. A dezbatut preocuparea Confederatiei Internationale a Sindicatelor si a celei Europene pentru participarea femeilor in structurile de conducere.
Doaman Maria Mota a prezentat „Strategia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2010-2012” care isi propune sa raspunda prin masuri si activitati concrete situatiilor problematice care au fost identificate de-a lungul timpului pe anumite arii de interventie specifice, precum educatia, piata muncii, viata sociala, roluri si stereotipuri de gen, participarea la procesul de luare a deciziilor.
A fost prezentat proiectul “Imputernicirea femeilor apartinind minoritatilor entice in sindicate” al Agentiei de Dezvoltare Comunitara “Impreuna” in parteneriat cu ANES de doamna Andra Croitoru.
In luarile de cuvint din rindul participantilor s-au regasit aspecte de principiu care stau la temelia respectarii egalitatii de sanse si tratamente intre femei si barbati:
- egalitatea de sanse pe piata muncii,
- reglementarea participarii proportionale a femeilor si a barbatilor la procesul decizional,
- eliminarea diferentelor de remunerare intre femei si barbati,
- discriminarea, hartuirea sexuala (cui va adresati in caz de incalcarea a drepturilor),
- introducerea perspectivei de gen in negociere CCM,
- absortia de fonduri structurale europene,
- concilierea vietii de familie cu viata profesionala,
- participarea membrelor Comisie de Femei la cursuri de specializare,
- flexibilizarea muncii.
Concluzia seminarului a fost, ca pentru realizarea celor propuse este nevoie de dorinta de a muncii intens, cu intelepciune si cumpatare pentru a schimba ceea ce este adinc impregnat in mentalitatea oamenilor si anume stereotipizarea si gindirea traditionala si profund patriarhala. Trebuie gasite mijloacele cele mai bune pentru a dezvolta dialogul, pentru a realiza dezbateri intr-un spirit civic autentic si, o continua conlucrare pozitiva, pentru a solutiona in spirit democratic numeroasele probleme ale egalitatii de sanse.