f
n
m
e


 
Confederatia Europeană a Sindicatelor Bruxelles 28 - 29 februarie 2008.

În data de 28 - 29 februarie 2008 am luat parte alături de peste 100 de reprezentanti ai sindicatului, din toata europa, la Conferinta privind calitatea muncii, organizată de Confederatia Europeană a Sindicatelor la Bruxelles.
Principalul mesaj a fost acela, că "slujbele mai numeroase si de calitate" care a reprezentat unul din scopurile Agendei de la Lisabona au fost uitate.
Munca part-time, cea cu durată determinată si munca ilegală independentă se răspândeste. Deja e prea multă flexibilitate si prea putină securitate pentru muncitori în Europa.
ETUC face un apel către ministrii muncii si clasa politică conducătoare ca la Somme-ul European din luna martie să se facă trecerea de la vorbe la calitatea slujbelor prin:

* Chemarea fiecărui stat membru pentru a include în reforma sa natională propuneri pentru o mai bună implementare a directivelor sociale europene existente si a principiilor fundamentale cum ar fi nediscriminarea si tratament egal.
* Extinderea urgentă a acquis-ului social existent prin reglementarea muncii temporare, dreptul muncitorilor de a obtine un program flexibil de lucru si mai bune prevederi pentru concediu parental.

Secretarul ETUC Walter Cerfeda a spus: "Europa trebuie să redescopere urgent puterea productivă de a avea standarde sociale bune la locul de muncă. Atunci când standarde sociale sunt solide, fac ca interesul muncitorilor să îmbunătătească munca organizatiei si să ofere slujbe de calitatea în asa fel încât productivitatea să crească".