f
n
m
e


 
Organizarea si consolidarea institutională a Comisiei de Femei a F.N.M.E.

În data de 27 iunie 2008 s-a desfăsurat în sala de conferinte Opal, sedinta Comisiei de Femei având ca temă principală "Organizarea si consolidarea institutională a Comisiei de Femei a F.N.M.E." În acest sens a fost elaborat "Regulamentul de ordine interioară" al Comisie de femei în care s.au stabilit următoarele obiectvele generale:

* sustinerea unitătii de actiune a membrelor de sindicat din F.N.M.E. pentru punerea în valoare si apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor femeilor;
* respectarea, promovarea si apărarea intereselor profesionale, sociale, economice si culturale ale femeilor;
* integrarea femeilor, alături de bărbati, în viata sindicală, socio - politică;
* promovarea parteneriatului între membrii de sindicat;
* participarea activă a femeilor în viata sindicală si promovarea lor în functii de decizie;
* asigurarea respectării drepturilor fundamentale: dreptul la muncă, la protectie socială, la asistentă medicală, la pensii, la ajutor de somaj si alte forme de asistentă si protectie socială prevăzute de Constitutie, legi si contracte colective de muncă;
* asigurarea respectării drepturilor specifice femeilor, în ceea ce priveste: locul de muncă, responsabilitatile familiale, dreptul la instruire si educare, dreptul la promovare si afirmare, într-un parteneriat echitabil;
* participarea activă a femeilor în comisiile de negociere cu reprezentantii administratiei locale, ai guvernului, ministerelor si patronatului, la nivel local si teritorial.
* organizarea unui sistem si retele proprii de informare;
* protectia membrelor de sindicat si combaterea hărtuirii sexuale la locul de muncă si în societate;
* elaborarea de propuneri pentru îmbunătătirea legislatiei muncii si a altor acte normative, având ca obiect exercitarea drepturilor profesionale, economice, sociale, culturale, precum si respectarea egalitătii de sanse între femei si bărbati;
* stabilirea de relatii si parteneriate la nivel teritorial cu toate organizatiile ce actionează în spiritul politicii de promovare si respectare a drepturilor femeilor;
* alte scopuri legale stabilite prin rezolutii si hotarâri ale Adunarii Generale.

Pornind de la dictonul "E nevoie de tine acolo unde se iau decizii" femeile trebuie să se implice pentru ca drepturile lor să fie recunoscute si respectate. Numai prin participarea femeilor la procesul luării deciziei, agenda socială va aborda problemele cu care acestea se confruntă.
Reducerea deficitului de reprezentare a femeilor în organismele de conducere va constitui o prioritate a activitatii comisiei de femei.
Luarea de masuri pozitive în sensul introducerii de prevederi care sa faciliteze o mai mare participare a femeilor la luarea deciziei prin:

* locuri rezervate sau suplimentare pentru femei in cadrul organismelor si de decizie;
* un sistem de cote pentru participarea femeilor in congres, in organisme executive si de decizie, in echipe de negociere, programe de educare si formare
* principii de proportionalitate sau paritate
* sprijinirea femeilor implicate in procesul decizional.

Numarul femeilor care fac parte din echipele de negociere a contractelor colective de munca este în continuare scazut, fiind eludate recomandarile confederatiilor internationale la care suntem afiliati.
Un alt obiectiv a fost cel care se referă la "Educare - formare - instruire". Pentru dezvoltarea competentelor si abilitătilor de lucru în problematica egalitătii de sanse între femei si bărbati, bazate pe: comunicare, consilierea si participarea la negocieri, sustinerea si consilierea membrilor de sindicat, organizarea si conducerea sedintelor de sindicat, perfectionarea profesională sindicală, propunem organizarea unui seminar unde se vordistribui diverse materiale informative si "Ghidul integrarii pentru femei" - publicatie care sintetizeaza informatia necesara femeilor în exercitarea drepturilor si libertatilor lor în conditii de egalitate de sanse si tratament si non-discriminare.
În cadrul obiectivului "Diseminarea informatiilor /imagine" pentru o mai bună informare si comunicare se va realiza constructia paginii web a Comisiei de Femei pe site-ul FNME care sa cuprindă informatii referitoare la activitatea specifică, structura organizatorică, regulamente si campanii. Realizarea si distribuirea de materiale informative: fluturasi, fly-ere, afise si pliante de informare cu privire la drepturile femeilor.