f
n
m
e


 
"Munca decenta si pentru femei" 19 - 22 septembrie 2008 Sinaia

În perioada 19 - 22 septembrie 2008 s-a desfasurat la Sinaia seminarul cu tema "Munca decenta si pentru femei", organizat de Comisia de Femei a Confederatiei Nationale "Cartel ALFA". Comisia de femei a F.N.M.E. a fost reprezentata de doamna Dogaru Manuela.

Conceptul de "munca decenta", lansat de Organizatia Internationala a Muncii în 1999, contine patru mari obiective strategice, si anume:

- dreptul la munca,
- ocuparea fortei de munca,
- protectia sociala,
- dialogul social.
Promovarea muncii decente presupune existenta unei economii informale si legaturi între aceasta si economia formala, dar si existenta institutiilor sociale, unde saracii îsi pot exprima nevoile si asuma participarea la dialogul social.
Politicile de scolarizare si eliminarea muncii fortate a copiilor, a discriminarilor ale caror victime sunt cei saraci, în special femeile, care sunt persoanele cele mai vulnerabile si mai putin protejate, multiplicarea posibilitatilor de a reactiona, de a crea si de a întreprinde, cresterea valorii punctului de pensie la 45 la suta din salariul mediu în 2009 sunt alte aspecte ale promovarii muncii decente.
Munca Decena pune accent pe un acces egal la locul de munca, pentru eliminarea oricarei discriminari.
Munca Decenta trebuie sa permita o remunerare decenta pentru lucrator si familia sa, care sa le permita sa traiasca demn.
Munca Decenta garanteaza o protectie sociala în caz de boala, de sarcina si pentru orice alta problema cu care se confrunta de-a lungul vietii.
Munca Decenta se opune la orice forma de exploatare.
Munca Decenta trebuie sa permita cetatenilor sa se organizeze între ei pentru a-si reprezenta interesele în mod colectiv prin sindicate si sa se angajeze într-un veritabil dialog ca cetateni si lucratori. Femeile câstiga în medie 2/3 din salariul atribuit barbatilor si reprezinta majoritatea lucratorilor cu timp partial (între 60 ?i 90 %).

Punte pe ordinea de zi:
- Prezentarea participantelor;
- "Munca decenta si pentru femei" - aspectele legate de domeniul muncii care sunt reglementate de legislatia româneasca în domeniul discriminarii de gen;
- Recrutarea si selectia pe piaaa muncii (accesul pe piata muncii);
- Relatiile de munca:
> formarea si perfectionarea profesionala
> promovarea
> sanctionarea
> concedierea
> salarizarea
- Protectia maternitatii;
- Hartuirea sexuala la locul de munca;
- Activitate profesionala si viata de familie;
- Analiza diverselor probleme legate de egalitatea de sanse pentru femei si barbati cu care se confrunta Comisiile de Femei.
- Participarea Comisiei de Femei a Cartelului ALFA la manifestarile dedicate Zilei Mondiale a Muncii Decente pe 7 octombrie.
- Locuri de munca sigure si sanatoase - campanie europeana care vizeaza promovarea unei abordari manageriale integrate a evaluarii riscurilor.
> Cardul de Control al Stresului
> Legislatia nationala si europeana
> Managementul stresului prin Tehnica Radianta.
- Concluzii si propuneri

Pentru introducerea perspectivei de gen în strategia de negociere, am propus ca la negocierea Contractul colectiv de munca la nivel de ramura sa faca parte din membrii comisiei de negociere o reprezentanta a Comisie de Femei.
Suntem convinse de nevoia urgenta de a crea la nivel national si international un climat care sa conduca la angajare deplina, productiva si munca decenta pentru toti ca baza a dezvoltarii sustenabile. Cerem guvernelor sa semneze aceste conventii, sa le implementeze urgent si sa faca din munca decenta centrul preocuparilor lor politice.