f
n
m
e 
Home » Uniuni

UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE OLTENIA

UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE OLTENIA

Presedinte: Marin CONDESCU
Vicepresedinte: Temelescu M. Viorel
Secretar General : Gheorghe Etagan 
Home » Uniuni